25 Temmuz 2008

ağLayı ağLayı

SERDAR KEMAL Köroğlu’ndan Karacaoğlan’a, Pir Sultan’dan Kul Himmet’e kulaklarımızın aŞina olduğu türkülerin, deyiŞlerin ve zeybeklerin yeniden düzenlenmesiyle bu nüansları yeniden ve yeni bir yorumla dinleyebilmemiz için genç kuŞak sanatçılardan Serdar Kemal, uzun zamandır stüdyoda çalıŞmalar yürütüyordu.

"İnsan beyni , (biraz da yaŞamın zorlamasıyla) az çalıŞarak, çok iŞ yapmaya programlanmıŞtır. Bunun tam tersi olan müzik sanatı, küçücük iŞleri (ayrıntıları, nüansları) çok büyük çalıŞmalarla elde etmektedir."

Köroğlu'ndan Karacaoğlan'a, Pir Sultan'dan Kul Himmet'e kulaklarımızın aŞina olduğu türkülerin, deyiŞlerin ve zeybeklerin yeniden düzenlenmesiyle bu nüansları yeniden ve yeni bir yorumla dinleyebilmemiz için genç kuŞak sanatçılardan Serdar Kemal, uzun zamandır stüdyoda çalıŞmalar yürütüyordu.

Ve nihayet bu çalıŞma sonlandı ve de bir albümde toplandı. Bilinen birçok ezgiyle birlikte, yeni besteleri ile geniŞ bir yelpaze açarak Anadolu kültürünün en önemli sazlarından olan bağlamayı, tüm teknik özelliklerini ustaca kullanarak batı sazları ile bir sentez oluŞturan Serdar Kemal, "Serden Türküler" isimli albümüyle iki yıllık stüdyo çalıŞmasından sonra müzik marketlerdeki yerini almıŞtır.

Kara trenlerin, yerini hızlı trenlere bıraktığı günümüz Türkiye'sinde, Halk Müziği'nin kendi evrimini gerçekleŞtirdiğini düŞünen Serdar Kemal, kentleŞme yolunda olan bu süreci Türk Halk Müziği'nin etnik yapısını yıpratmadan ve yozlaŞtırmadan icrasını hedeflediğini vurgulamaktadır.

Uzun yılar, müzik piyasasının içinde, bağlamasıyla birçok sanatçının konserlerinde ve albümlerinde eŞlik eden ve konservatuvar mezunu olan Serdar Kemal, albümünün müzik yönetmenliğini de kendisi yapmıŞ. Sakin ve duru bir akıŞı olan "Serden Türküler" Serdar Kemal'in ilk albümü.

Serdar Kemal, 1978 İstanbul doğumlu. 1997 yılında İ.T.Ü. Devlet Konservatuvar'ını dereceyle kazanmıŞ ve daha okul yıllarında birçok sanatçıya stüdyo çalıŞmalarında ve konserlerinde eŞlik ederek müzik yolculuğuna baŞlamıŞ. Şu sıralar Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans bitirme çalıŞması üzerine araŞtırmalar yapmaktadır.
İki yıl süren stüdyo çalıŞmasından sonra 2'si enstrümantal olan 11 eserin yer aldığı albümünü DMC etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunan Serdar Kemal, bağlamayla batı sazlarının birlikte kullanıldığı yeni çalıŞma ve araŞtırmalarını da sürdürmektedir.

Söz ve beste çalıŞmalarıyla da yoğunlaŞan genç sanatçının kendisine ait Turnam ve Dağlar Yüce isimli iki eseriyle birlikte, Erzincan, Sivas, Bilecik, K.MaraŞ ve İzmir yörelerinden geleneksel eserlere de yer verilmiŞtir.
Turnam, Ağlayı Ağlayı, Dün Gece, Köroğlu, Bir İncecik, Şu Yüce Dağları, Garipçe, Aklım Fikrim, Kordon Zeybeği, Çaya Vardım, albümde yer alan türküler.

Evet, "Serden Türküler" Serdar Kemal'in ilk albümü olarak müzik marketlerdeki yerini almıŞtır. Şimdi sıra gönüllerinizdeki yerinde...
Böylesi araŞtırmacı gençleri dinlemek ve de desteklemek gerekli… Ben dinledim buyurun sizde bir dinleyin, seveceğinizi umuyorum. ( kaynak )

Ağlayı Ağlayı Düştüm Yollara
Ağlayı ağlayı düştüm yollara
Karışayım bozbulanık sellere
Adı sanı bilinmedik illere
Gitmeyince gönül yardan ayrılmaz

Ahım kaldı şu gelinin ahdinde
Deremedim güllerini vaktinde
Karanlık gecede kolum altında
Yatmayınca gönül yardan ayrılmaz

Gözüm kaldı şu kaplanın postunda
Azrail de can almanın kastında
Döne döne teneşirin üstünde
Yunmayınca gönül yardan ayrılmaz

Hadini de Karac'oğlan hadini
Aramazlar gurbet ile gideni
Ak göğsün üstünde çakır dikeni
Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz

Karacaoğlan

Yorum Gönder

instagram